Zamówienia złożone w dniach od 21 grudnia 2017 do 1 stycznia 2018 będą wysyłane po Nowym Roku. Za utrudnienia przepraszamy i życzymy zdrowych, wesołych Świąt oraz pomyślności w Nowym Roku. 

enter the code here

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować PPH Poldaun Sp. z o.o. z siedzibą w Bilczy, ul. Leśna 2, 26-026 Morawica, tel. 41 311 70 65, fax 41 311 71 40, marketing@poldaun.pl  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Artykułu szyte na specjalne zamówienie Klienta nie podlegają prawu odstąpienia od umowy.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwracany towar nie powinien nosić śladów użytkowania - możesz go sprawdzić tak jak w sklepie stacjonarnym, np. wyjąć z opakowania i obejrzeć.

Przy zamówieniu powyżej 1 szt. towaru, w przypadku zwrotu części zamówienia, zwracamy kwotę uiszczoną tytułem zapłaty za zwracany Towar z wyłączeniem opłaty za przesyłkę.

W przypadku częściowego zwrotu, który spowoduje, że próg kwotowy do uzyskania rabatu nie zostanie osiągnięty, muszą się Państwo liczyć z utratą przyznanego wcześniej bonusu.

W przypadku otrzymania wraz z zamówieniem gratisu / prezentu, przy odstąpieniu od umowy są Państwo zobowiązani do odesłania otrzymanego produktu. Jeżeli nie zostanie on odesłany będziemy mieć prawo do pomniejszenia zwracanej kwoty o wartość otrzymanego gratisu / prezentu.

 

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

…………………………………………

Miejscowość, data

……………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta

 

……………………………………………

……………………………………………

Adres zamieszkania

 

PPH POLDAUN Sp. z o.o.

Bilcza, ul. Leśna 2

26-026 Morawica

Tel. 41 311 70 65

Fax 41 311 71 40

marketing@poldaun.pl

 

 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Oświadczam, że zgodnie ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) odstępuję od umowy sprzedaży

następujących rzeczy …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

nr dokumentu ……………………………………………………………………………

data otrzymania rzeczy………………………………………………………………

 

Proszę o zwrot kwoty ………………………………………… zł (słownie …………………………………………………………………………………………………………………………………………złotych)

na konto nr ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

                                                                                                                        ………………………………………………………………

                                                                                                                         podpis Konsumenta